Monthly Archives

מאי 2018

לפגוש אנשים מוכשרים זו הסיבה שעברתי לתל אביב. לראות כאלה שיש להם תשוקה למשהו, שהם בוחרים לקום בבוקר ולא לבזבז רגע על מנת להגיע לחלום שלהם. אני אוהבת לראות אנשים כאלה כי אני רואה בהם את ההשתקפות האישית שלי. לפעמים אני אומרת לעצמי כמה פתטי זה לחלום אבל אז אני נזכרת בעובדה שאם אין לי חלום לשאוף אליו,…
Read More...